"Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak" (Ar-Rahman: 37)

Tawassul

Yaa sayyid as-Saadaat wa Nuur al-Mawjuudaat, yaa man huwaal-malja’u liman massahu dhaymun wa ghammun wa alam.Yaa Aqrab al-wasaa’ili ila-Allahi ta’aalaa wa yaa Aqwal mustanad, attawasalu ilaa janaabika-l-a‘zham bi-hadzihi-s-saadaati, wa ahlillaah, wa Ahli Baytika-l-Kiraam, li daf’i dhurrin laa yudfa’u illaa bi wasithatik, wa raf’i dhaymin laa yurfa’u illaa bi-dalaalatik, bi Sayyidii wa Mawlay, yaa Sayyidi, yaa Rasuulallaah:

(1) Nabi Muhammad ibn Abd Allah Salla Allahu ’alayhi wa alihi wa sallam
(2) Abu Bakr as-Siddiq radiya-l-Lahu ’anh
(3) Salman al-Farsi radiya-l-Lahu ’anh
(4) Qassim ibn Muhammad ibn Abu Bakr qaddasa-l-Lahu sirrah
(5) Ja’far as-Sadiq alayhi-s-salam
(6) Tayfur Abu Yazid al-Bistami radiya-l-Lahu ’anh
(7) Abul Hassan ’Ali al-Kharqani qaddasa-l-Lahu sirrah
(8) Abu ’Ali al-Farmadi qaddasa-l-Lahu sirrah
(9) Abu Ya’qub Yusuf al-Hamadani qaddasa-l-Lahu sirrah
(10) Abul Abbas al-Khidr alayhi-s-salam
(11) Abdul Khaliq al-Ghujdawani qaddasa-l-Lahu sirrah
(12) ’Arif ar-Riwakri qaddasa-l-Lahu sirrah
(13) Khwaja Mahmoud al-Anjir al-Faghnawi qaddasa-l-Lahu sirrah
(14) ’Ali ar-Ramitani qaddasa-l-Lahu sirrah
(15) Muhammad Baba as-Samasi qaddasa-l-Lahu sirrah
(16) as-Sayyid Amir Kulal qaddasa-l-Lahu sirrah
(17) Muhammad Bahaa’uddin Shah Naqshband qaddasa-l-Lahu sirrah
(18) ‘Ala’uddin al-Bukhari al-Attar qaddasa-l-Lahu sirrah
(19) Ya’quub al-Charkhi qaddasa-l-Lahu sirrah
(20) Ubaydullah al-Ahrar qaddasa-l-Lahu sirrah
(21) Muhammad az-Zahid qaddasa-l-Lahu sirrah
(22) Darwish Muhammad qaddasa-l-Lahu sirrah
(23) Muhammad Khwaja al-Amkanaki qaddasa-l-Lahu sirrah
(24) Muhammad al-Baqi bi-l-Lah qaddasa-l-Lahu sirrah
(25) Ahmad al-Faruqi as-Sirhindi qaddasa-l-Lahu sirrah
(26) Muhammad al-Ma’sum qaddasa-l-Lahu sirrah
(27) Muhammad Sayfuddin al-Faruqi al-Mujaddidi qaddasa-l-Lahu sirrah
(28) as-Sayyid Nur Muhammad al-Badawani qaddasa-l-Lahu sirrah
(29) Shamsuddin Habib Allah qaddasa-l-Lahu sirrah
(30) ‘Abdullah ad-Dahlawi qaddasa-l-Lahu sirrah
(31) Syekh Khalid al-Baghdadi qaddasa-l-Lahu sirrah
(32) Syekh Ismaa’il Muhammad ash-Shirwani qaddasa-l-Lahu sirrah
(33) Khas Muhammad Shirwani qaddasa-l-Lahu sirrah
(34) Syekh Muhammad Effendi al-Yaraghi qaddasa-l-Lahu sirrah
(35) Sayyid Jamaaluddiin al-Ghumuuqi al-Husayni qaddasa-l-Lahu sirrah
(36) Abuu Ahmad as-Sughuuri qaddasa-l-Lahu sirrah
(37) Abuu Muhammad al-Madanii qaddasa-l-Lahu sirrah
(38) Sayyidina Syekh Syarafuddin ad-Daghestani qaddasa-l-Lahu sirrah
(39) Sayyidina wa Mawlaana Sultan al-Awliya Sayyidi Syekh ‘Abd Allaah al-Fa’iz ad-Daghestani qaddasa-l-Lahu sirrah
(40) Sayyidina wa Mawlaana Sultan al-Awliya Sayyidi Syekh Muhammad Nazhim al-Haqqaani qaddasa-l-Lahu sirrah

Syahaamatu Fardaani
Yuusuf ash-Shiddiiq
‘Abdur Ra’uuf al-Yamaani
Imaamul ‘Arifin Amaanul Haqq
Lisaanul Mutakallimiin ‘Aunullaah as-Sakhaawii
Aarif at-Tayyaar al-Ma’ruuf bi-Mulhaan
Burhaanul Kuramaa’ Ghawtsul Anaam
Yaa Shaahibaz Zaman Sayyidanaa Mahdi Alaihis Salaam 
wa yaa Shahibal `Unshur Sayyidanaa Khidr Alaihis Salaam

Yaa Budalla
Yaa Nujaba
Yaa Nuqaba
Yaa Awtad
Yaa Akhyar
Yaa A’Immatal Arba’a
Yaa Malaaikatu fi samaawaati wal ardh
Yaa Awliya Allaah
Yaa Saadaat an-Naqsybandi

Rijaalallaah a’inunna bi’aunillaah waquunuu ‘awnallana bi-Llah, ahsa nahdha bi-fadhlillah .
Al-Faatihah

Mawlana Shaykh Qabbani

www.nurmuhammad.com |

 As-Sayed Nurjan MirAhmadi

 

 

 
NEW info Kunjungan Syekh Hisyam Kabbani ke Indonesia

More Mawlana's VisittingDurood / Salawat Shareef Collection

More...
Attach...
Audio...
Info...
Academy...
أفضل الصلوات على سيد السادات للنبهاني.doc.rar (Download Afdhal Al Shalawat ala Sayyid Al Saadah)
كنوز الاسرار فى الصلاة على النبي المختار وعلى آله الأبرار.rar (Download Kunuz Al Asror)
كيفية الوصول لرؤية سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم (Download Kaifiyyah Al Wushul li ru'yah Al Rasul)
Download Dalail Khayrat in pdf

C E R M I N * R A H S A * E L I N G * W A S P A D A

Jumat, 04 Januari 2008

SUWUNG PAMRIH TEBIH AJRIH

SUWUNG PAMRIH TEBIH AJRIH

(Karya Raden Sostro Kartono, putra Bupati Jepara. Beliau adalah kakak kandung RA Kartini. Syair cinta ini ditulis sekitar tahun 1886 M).

Sugih tanpa banda

Nglurug tanpa bala

Digdaya tanpa aji

Menang tanpa ngasorake.Menawi kula ajrih,

Rak kirang manteb kula

Dateng Gusti kula.

Tameng kula inggih Gusti kula.Ing donya mung kebak kangelan,

Sing sapa ora gelem kengelan, aja ana ing donya.Ajinipun inggih mboten sanes namung aji tekad, ilmunipun ilmu pasrah, rapalipun adiling Gusti.Sinahu melu susah, melu sakit.

Tegesipun: Sinau ngudi raos lan batos.

Sinau ngudi kamanungsan.Ganjarane ayu lan arume sesami.Nanging kulo mboten kenging nilar patokan waton kulo piyambak, utawi supe dateng maksud lan ancasipun agesang; Inggih punika: ngawula dateng kawulaning Gusti, lan memayu ayuning urip.Langgeng tan ana susah, tan ana seneng.

Anteng manteng, sugeng, jeneng.Prabotipun wong lanang inggih punika: bares, wani, mantepKula bade ngukur dedeg kula, nimbang boting kamantepan, njajagi gayuhanipun budi.Yen kersa nyangoni, sampun nyangoni uwas, nanging nyangoni mantep lan pasrah.

Punika sangunipun wong lanang.

Insya Allah kula nglajengaken lampah.Tanpa tedeng aling-aling.Sampun duwe rasa wani.

Ugi sampun duwe ati wedi.

Yen kapengkok aja mlayu.Pakarti asor numusi anak putu lan mbekta kasangsarane tiyang katah.Babad Pajang, Patah, Mataram Sultan Agung, Mangkurat lan sapiturutipun saged dados tepa palupi.Eling.Ayo pada dilakoni.Durung menang, yen durung wani kalah.

Durung unggul, yen durung wani asor.

Durung gede, yen durung ngaku cilik.Welas asih.Aja dumeh tepa slira ngerti kuwalatYen unggul, sujud bakti marang sesami.Ikhlas marang apa sing wis kelakon.

Trimah apa kang dilakoni.

Pasrah marang apa kang bakal ana.Joko pring.

Mandor Klungsu.Catur Murti.SANG GURUMurid, gurune pribadi.

Guru, muride pribadi.

Pamulangane, sengsarane sesami.Ganjarane, ayu lan arume sesami.MANDOR KLUNGSUPara Pangeran ingkang sami rawuh perlu manggihi pun Klungsu.JOKO PRINGPring pada Pring.

Weruh pada weruh.

Eling pada eling.Eling tanpa nyanding.Kendel

Kendel.Wani mengku: anteping ati, kencenging pikir, boboting kekuwatane.

Nekad: kekendelan, ngluwihi kekuwatan.Jejeg.

Jeneng.Marang rusak.

Marang jejg.Rasa asih, tekad asih.Yen tunggal bangsa.Ingkang dados polanipun lampah kula inggih puniko:Jawi bares.

Jawi deles.

Jawi sejati.Kula dermi anglampahi kemawon.Yen kepareng wonten buktinipun mugi dumawaho dumunungo wonten ing bongso kulo.Yen wonten kahormatan, bongso kito ingkang gadah hak.Yen wonten kaluhuran, inggih bongso kulo ingkang dados pemandenganipun bongso sanes.Kulo namung trimo dados kawulo, dermi nglampahi.

Punika teges maksudipun lampah kulo.

Hormat dan cinta pada bangsa lain, tapi hormat dan juga pada bangsa sendiri, mboten kenging nyudo reginipun saliro. Utawi nyudo reginipun bangsanipun.Nyebar wijio sederekan lan wiji utamining kejawen ing manca negari.Kulo sowan dateng para Sultan inggih ajeg ngangge rasukan takwo lurik, mawi sinjang tenunan, mboten isin ngluhuraken pusoko lan wasiyat warisan Jawi. Malah puniko mewahi pengaos.K. Ratu putri Langkat ngantos karso ngyasakaken dateng kulo minongko tondo pangenget-engrt.

Dipun damelaken piyambak.

Sampun mundhut contonipun takwo kulo.

Semanten jayanipun rasukan takwo.

Milo tiyang gesang puniko mboten kenging ngino pusoko wasiyatipun piyambak.

Ingkang tansah kulo mantepi:

1. agami kulo lan
2. kejawen kulo.Inggih bab kalih puniko ingkang kulo luhuraken.Budi jawi.Angluhuraken bongso kito; tegesipun

Anyebar wineh budi Jawi.

Gampilaken marganing bongso ngupoyo papan panggesangan.Ngawulo dateng kawulaning Gusti, lan memayu ayuning urip.Ageng alit sami sambat lan tangisipun dateng ulun, amemelas, angrentahaken luh lan manah. Awrat sangetawratipun dipun sambati tiyang katah, langkung awrat malih yen sambatipun dipun lebetaken rasa lan batos.Medal malih luhing manah, kemutan para sesmi ingkang saweg ginanjar nandang susah lan sangsara, mboten kolu nedo, mboten kolu ngombe, kemutan tiyang sakit, tiyang keluwen semanten cacahipun.

Ical, sirna susah sayahipun pribadi anggagas, amndeng lan mantheng susahipun sesami, luluh sakit lan susahipun pribadi wontening sagunging samodraning sakit lan sangsaranipun sesami.Gusti, Ingkang Maha Agung.

Gusti, Ingkang Maha Kuwasa, mugi-mugi kaparingan kabul ingkang dados maksud lan kajatipun para umat sadoyo. Mugi-mugi rentaha welas lan ngapuraning Gusti dumateng para umat, umat Gusti.Gusti mugi kersa ndawahaken samodraning berkah dateng para umat, nyirnakaken sagunging susah lan sakit, paring wewahing sugeng lan senengipun para kawulo.Luh ingkang mijil saking sucining batos lan raos, ingkang tuwuh saking sucining bakti marang kersaning GUSTI.

Welas, welas Gustining Jagad.Waras, waras saking karsaning Allah.Emut kulo dateng pepunden, panembahan kula, emut dateng Ibu.

Tuwuh gagasan kula ingkang mekaten:

Iba bungahe Ibu yen pirsa aku payah, aku lara saka enggonku nulung wong; jalaran saking manteb lan eklasing panggalih. Seger sariro, terang pikiran, ser tilem badan ingkang nandang kesel lan lara wau.

Apa sing diarani jamu utama?

Yaiku baktiku, tresnaku marang Ibu, yaiku ing paran ngendi-endi sing dadi jamu caket, jamu adoh, jamu susah, jamu lara, jamu peteng, jamu padang, jamu turu, jamu laku.

Ibu yaiku wakil Allah ing donyo.

Ibu sing nyaketake aku marang Gusti .

Elinga, para sadulur sing lali marang Ibune.Ingkang tansah dados ancasipun lampah kulo mboten sanes namung sunyi pamrih puji kulo mboten sanes namung sugih, sugeng, senengipun sesami.

Prabot kulo mboten sanes badan lan budi.Aji PringAmong guyupAncas kulo mboten sanes namung mugi-mugi kaparingan kiyat saged urun budi.

Memayu ayuning urip, memayu awonipun agesang, nyuwito

Ngawulo bakti dateng sesaminipun.Lampah kulo tansah anglampahi dados kawulaning sesami tansah anglampahi dados muriding agesang, wajib tiyang gesang, wajib tiyang gesang sinau anglaras batos saha raos.Kawulaning sesamiNulung pepadane, ora nganggo mikir wayah, waduk, kantong.Yen ana isi luuntur marang sesami.Nulung sesami punika mboten mesti wonten ganjaraipun nandang sae sering nandang pitenah.Trimah mawi pasrah.Dede tekad pamrih, nanging tekad asih.Senajan dede sanak, dede kadang, dede mitra, dede tepangan, kula aturi sinahu nyupakaken susah lan sesakitipun piyambak, sinahu ngraosaken lan nyumerepi tunggalipun manusa, tunggalipun rasa, tunggalipun asal lan maksudipun agesang.Tiyang mlampah punika, sangunipun lan gembolanipun namung satunggal, inggih punika ; ‘maksudipun.’

Barang sanesipun kenging dipun wastani ngriribedi lan ngrawati lampah kenging dipun wastani ugi : ngendoni niyat utawi “nginger ancas lan tujuning lampah.”

Sucining batos lan raos.Tumraping kula piyambak, kejawi urun batos, raos, kula kedah wani urun badan, urun dada, urun bahu.Mugi-mugi kaparingan “kuat,” kuat niat, kuat urat.

Ingkang kulo dalaken dede tekad pamrih,nanging tekad asih.Luh ingkang medal saking manah punika, dede luhipun tangis pamrih, nanging luh peresanipun manah suwung pamrih.Sinau ngudi raos lan batos, sinau ngudi kemanungsan.Manah kula minangka kacanipun susahipun, raosipun sesami.

Kaca punika inggih rasa, mila kita kedah sinau maca mawi kaca, sinau maos mawi raos.

Anglurug, tanpo bolo, tanpo gaman.Ambedah, tanpo perang, tanpo pedang.

Menang, tanpo mejahi, tanpo nyakiti.Wenang, tan ngrusak ayu, tan ngrusak adil.

Yen unggul, sujud bakti marang sesami.I am the sword.

I defend the weak.

I am the sword.

I kill the weak.Aja sira aweh kasekten marang durjana.

Tilaripun pangkat, menangipun budi.SANG ALIFNgawulo dateng kawulanging Gusti lan memayu ayuning urip.

Nindakaken ibadat, inggih punika nindakaken kewajiban bakti lan suwito kulo dateng sesami.

TIRTA HUSADANgawula dateng kawulaning Gusti lan memayu ayuning urip, tanpo pamprih tanpo ajrih, jejeg, mantep mawi pasrah.

Sebab payung kulo GUSTI kula, tameng kula inggih GUSTI kula.

Yen kula mundur, sebab ajrih, kula kenging dipun wastani kirang pasrah dateng GUSTI.Yen kula ajrih, kenging dipun wastani ngandut pamrih utawi ancas ingkang mboten sae.Suwung pamrih, suwung ajrih, namung madosi barang ingkang sae, sedaya kula sumanggakaken dateng GUSTI.Matur sewu sembah nuwun.

Nyuwun gunging pangestu.

Nyuwun ngapuro.ANGUKUP KABEH ANYANDAK SIJIAngukup kabeh.

Anyandak siji.Ambuka netra.

Tegesipun.

Anutup netra.

SEPI PAMRIH JAUH DARI TAKUT

Terjemahan oleh : M. HariwijayaKaya tanpa harta benda.

Menyerang tanpa bala tentara.

Kuat tanpa azimat.

Menang tanpa mengalahkan.Kalau saya takut,

Kan kurang mantap saya kepada Tuhan.

Payung saya Tuhan saya.

Perisai saya ya Tuhan saya.Dunia ini hanya penuh dengan kesulitan,

Barang siapa takut sama kesulitan, jangan ada di dunia.Azimatnya tidak lain hanya tekad, ilmunya ilmu menyerah, rapalnya keadilan Tuhan.Belajar ikut merasakan susah, ikut merasakan sakit. Artinya: Belajar menyempurnakan rasa dan batin.Belajar menyempurnakan perikemanusiaan.

Pahalanya kebaikan dan keharuman sesama manusia.Tetapi saya tidak boleh meninggalkan pedoman utama saya sendiri, atau lupa kepada maksud dan tujuan hidup, yaitu: mengabdi kepada hamba Tuhan, melindungi keselamatan hidup.Abadi tiada duka, tiada suka.

Tenang, memusat, selamat, bahagia.

Perabot seorang jantan ialah:

Kejujuran, keberanian, kemantabanSaya akan mengukur tinggi saya, menimbang beratnya kemantapan, mendalami raihan budi.Pabila mau memberi bekal, jangan memberi bekal was, tetapi memberi bekal mantab dan menyerah.

Itulah bekal seorang jantan.

Insya Allah saya meneruskan perjalanan.Secara terang-terangan.Jangan mempunyai rasa berani.

Juga jangan mempunyai hati takut.

Jika kepergok jangan lari.Perbuatan yang rendah menembus mengenai anak cucu dan membawa kesengsaraan bagi orang banyak.

Sejarah Pajang, Patah, Mataram Sultan Agung, Mangkurat dan seterusnya dapat dijadikan contoh.Ingat,

Mari sama-sama dijalani.Belum menang, kalau belum berani kalah.

Belum unggul, kalau belum berani rendah.

Belum besar, kalau belum mengaku kecil.Belas kasihan.

Jangan mentang-mentang.

Tenggang rasa.

Tahu kena tuah.Kalau unggul, sujud berbakti kepada sesama hidup.Iklas kepada apa yang telah terjadi.

Menerima apa yang dijalani.

Pasrah kepada apa yang akan ada.Jejaka bambu.

Klungsu = biji asam

Empat penjelmaan Sang GuruMurid, gurunya diri pribadi.

Guru, muridnya diri pribadi.

Tempat belajarnya, kesengsaraan sesama.Mandor Klungsu

Para Pangeran yang datang perlu menjumpai Si KlungsuJoko Pring

Bambu sama-sama bambu.

Tahu sama-sama tahu.

Ingat sama-sama ingat.Ingat tanpa berdampingan.Berani

Berhenti.

Berani merangkum: ketetapan hati, keteguhan pikiran, bobotnya kekuatan.

Nekad: keberanian, melebihi kekuatan.Tegak.

Tegak, jujur.Menuju rusak.

Menuju tegak, jujur.

Rasa belas kasihan, tekad belas kasihan.Kalau satu bangsa.

Yang jadi pola laku saya ya hanya ini:

Jawa jujur

Jawa asli.

Jawa sejatiSaya hanya sekedar melaksanakan saja.Pabila diperkenankan ada buktinya semoga jatuhlah menjadi bangsa saya.

Pabila ada kehormatan, bangsa kita yang mempunyai hak.

Pabila ada keluhuran, juga bangsa kitalah yang menjadi pandangan bangsa lain.Saya hanya sekedar menjadi hamba, sekedar melaksanakan.

Inilah arti maksud laku saya.

Hormat dan cinta kepada bangsa lain, tapi hormat dan cinta juga pada bangsa sendiri, tidak boleh mengurangi nilai pribadi Atau mengurangi nilai bangsanya.Menabur benih persaudaraan dan benih keutamaan budi luhur di negeri asing.Saya menghadap para Sultan ya selalu mengenakan pakaian taqwa lurik, memakai kain tenunan, tidak malu meluhurkan pusaka dan wasiat warisan Jawa. Malah hal itu menambah penghargaan.Kanjeng Ratu Putri Langkat sampai mau membuatkan untuk saya sebagai tanda peringatan -kenang-kenagan.

Dibuatkan sendiri.

Telah minta contohnya taqwa saya.Begitu jayanya baju taqwa.

Makanya orang hidup itu tidak boleh menghina pusaka wasiatnya sendiri.Yang selalu saya mantabi:

1. Agama saya dan
2. Rasa jiwa Jawa saya.
3. Ya dua hal ini yang saya luhurkan.Budi LuhurMeluhurkan bangsa kita, berartia:

Menyebar benih budi luhur.

Memudahkan jalan bangsa mencari tempat nafkah hidup.Mengabdi kepada hamba Tuhan, dan melindungi keselamatan hidup.Besar kecil sama-sama meratap dan menangis di hadapan diriku, mengibakan, menyebabkan air mata menitik, meruntuhkan hati. Berat sungguh berat diratapi orang banyak, lebih berat lagi jika ratapan mereka dimasukkan ke dalam rasa dan hati.Keluar lagi air mata hati, teringat kepada para sesama manusia yang sedang diberi kesusahan dan kesengsaraan, tidak ingin makan, tak ingin minum, teringat kepada orang sakit, orang kelaparan begitu banyak.

Hilang lenyap susah payah pribadi, memikirkan mereka, menatap dan memusatkan kesusahan sesama, luluh sakit dan susah pribadi di dalam samodra sakit semua dan kesengsaraan sesama.Tuhan Yang Maha Agung.

Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga dikabulkan apa yang menjadi maksud dan hajat para umat semua.

Semoga jatuh belas kasihan dan ampun Tuhan kepada para umat, umat Tuhan.Tuhan semoga sudi menjatuhkan samodra berkah kepada para umat, melenyapkan semua susah dan sakit, memberi tambahan kebahagiaan dan kesenangan kepada para hamba.Air mata yang ke luar dari kesucian batin dan perasaan, yang timbul karena kesucian bakti kepada kemauan Tuhan.

Belas kasihan, belas kasihanilah Tuhan seru sekalian alam.

Sembuh, sembuh karena kehendak Illahi.Teringat saya kepada pepunden, persembahan saya, teringat kepada Ibu .

Timbul pikiran saya begini:

Alangkah girang hati Ibu, jika melihat saya lelah, saya sakit karena habis menolong orang, dengan mantab dan iklas hati. Segar badan, terang pikiran, serta tidurlah badan yang menderita capai dan sakit tadi.

Apa yang dinamai obat utama?

Yaitu bakti saya, kasih sayang saya kepada Ibu, itulah yang di manapun menjadi obat dekat, obat jauh, obat susah, obat sakit, obat gelap, obat terang, obat tidur, obat laku.

Ibu, yaitu wakil Allah di dunia.

Ibu, yang mendekatkan saya kepada Tuhan.

Ingatlah saudara-saudara, yang lupa kepada Ibunya.Yang selalu jadi tujuan laku saya, tidak lain hanya sunyi pamrih, puji saya tidak lain hanya kaya, bahagia dan senangnya sesama.Prabot saya tidak lain badan dan budi.

Kesaktian bambu

Rasa persaudaraan.Tujuan saya tidak lain hanya semoga diberi Tuhan kekuatan agar dapat menyumbang dengan budi.

Melindungi kebahagian hidup, menutup keburukan sesama hidup,

Melayani

Mengabdi

Berbakti kepada sesama manusia.Laku saya selalu mengerjakan menjadi abdi sesama, selalu mengerjakan menjadi murid sesama hidup, wajiblah orang hidup belajar merenungkan batin dan perasaan.Abdi manusiaMenolong sesama manusia tanpa mengingat (memikir) waktu, perut, saku

Jika saku berisi segera mengalir kepada sesama.Menilong sesama manusi ini tidak tentu ada hadiahnya mendapat kebaikan, sering mendapat fitnah.

Menerima dengan penuh penyerahan.Bukan tekad pamrih

Tetapi tekad belas kasihan.Walaupun sama sekali bukan saudara, bukan teman, bukan kenalan, saya silahkan belajar melupakan susah dan sakitnya diri sendiri, belajar membela dan merasakan susah dan sakitnya sesama, yaitu belajar merasakan dan mengetahui ketunggalan asal dan maksudnya hidup iniOrang berpergian itu, bekalnya dan yang dibawa hanya sebuah barang, yaitu: “maksudnya.”

Barang lain dapat dikatakan hanya menggaggu dan memberati perjalanan, dapat dikatakan juga: mengendorkan niat atau memutar arah dan tujuan perjalanan.Sucinya hati dan perasaan.Mengenai diri saya sendiri, kecuali menyumbangkan batin dan rasa, saya harus berani menyumbangkan badan, menyumbangkan dada menyumbangkan bahu.Semoga dikarunia “kekuatan” kuat niat, kuat urat.

Yang saya keluarkan bukan tekad pamrih, melainkan tekad asih.Air mata yang ke luar dari hati ini, bukan air mata tangis pamrih, tetapi air mata perasaan hati yang kosong pamrih.Belajar menyempurnakan rasa dan batin, belajar menyempurnakan perikemanusiaan.Hatiku sebagai cermin kesusahan, dan perasaan sesama manusia.

Cermin itupun juga rasa, maka dari itu kita harus belajar membaca pakai kaca, belajar membaca pakai rasa.Menyerang, tanpa belatentara, tanpa senjata.

Menerobos, tanpa perang, tanpa pedang.

Menang, tanpa membunuh, tenpa menyakiti.

Berkuasa, tidak merusak kebaikan, tidak merusak keadilan.

Jika unggul, sujud berbakti kepada sesama manusia.Saya adalah pedang

Saya melindungi yang lemah.Saya adalah pedang

Saya bunuh yang lemah

Kamu jangan memberi kesakitan kepada penjahat.

Hilangnya pangkat, menangnya budiSang Alif

Mengabdi kepada hampa Tuhan dan menyempurnakan kebahagiaan hidup.

Mengerjakan ibadat, yaitu mengerjakan kewajiban berbakti dan pelayanan saya kepada sesama manusia.Tirta Husada

Mengabdi kepada hamba Tuhan dan menyempurnakan kebagiaan hidup, tanpa pamrih, tanpa takut, tegak, mantab dengan penyerahan.

Sebab payung saya Tuhan saya.Pabila saya mundur, karena takut, saya dapat dikatakan kurang menyerah kepada Tuhan.

sumber : http://parandaru.multiply.com/journal/item/1

Al Fatiha

 Print Halaman Ini

0 Komentar:

Posting Komentar

Link ke posting ini:

Buat sebuah Link

<< Beranda